Wellcome to National Portal
মেনু নির্বাচন করুন
Main Comtent Skiped

প্রতিবন্ধী ভাতা

২০১০-২০১১ অর্থ বছরের অনুমোদিত অস্বচ্ছল প্রতিবন্ধি ভাতা প্রাপকদের নামের তালিকা

 

    
 

7

8

9

ক্রমিক নং

ভাতাভোগীর নাম

পিতার নাম

মাতার নাম

স্বামীর নাম

জন্ম তারিখ

বয়স

লিঙ্গ

ভাতা পরিশোধ বহি নং

7

9

    
 

7

8

9

 

 

রবিন আলী

সামসুল হক

সামছুন নাহার

 

25/11/1998

14

1

57

1

আড়বাব

1

আড়বাব

30/09/2012

900

 

ফজল প্রাং

শুকুর আলী

রুপজান

 

10/7/1971

39

1

58

2

আড়বাব

1

আড়বাব

30/09/2012

900

 

হাতেম আলী

উসমান আলী

ডালিমন

 

20/5/1968

44

1

59

3

আড়বাব

1

আড়বাব

30/09/2012

900

 

ইয়ারুল ইসলাম

মরশেক আলী

ফিরোজা

 

19/8/1984

36

1

237

4

আড়বাব

1

আড়বাব

30/09/2012

900

 

ইসাহক আলী

আলাউদ্দিন

রাজিয়া

 

8/4/1955

57

1

433

5

আড়বাব

1

বড়বড়ীয়া

30/09/2012

900

 

ইব্রাহীম

ইয়াদ আলী

পলিনি

 

25/6/1957

55

1

60

6

আড়বাব

2

বড়বড়ীয়া

30/09/2012

900

 

খলিল

ইয়াদ আলী

মআন্নী

 

24/6/1962

50

1

61

7

আড়বাব

2

বড়বড়ীয়া

30/09/2012

900

 

মোঃ সাজদার

সমৃত মফিজ

কুশুম

 

19/5/1955

57

1

238

8

আড়বাব

2

বড়বড়ীয়া

30/09/2012

900

 

মোঃ সাদেক আলী

মৃত হারান

করিমন

 

18/5/1949

61

1

239

9

আড়বাব

2

বড়বড়ীয়া

30/09/2012

900

 

ফরিক্তা খাতুন

রফিকুল ইসলাম

রূপজান

 

2/3/1995

17

0

355

10

আড়বাব

2

বড়বড়ীয়া

30/09/2012

900

 

ইনছার আলী

মৃত এরশাদ

খতেজান

 

26/6/1958

54

1

434

11

আড়বাব

2

বড়বড়ীয়া

30/09/2012

900

 

নাজিম

ইমান আলী

পগেদিমন

 

10/5/1937

75

1

62

12

আড়বাব

3

হাসবাড়ীয়া

30/09/2012

900

 

ফাহিমা বেগম

ফসিরাজুল ইসলাম

চাম্পা

 

4/9/1972

40

0

63

13

আড়বাব

3

হাসবাড়ীয়া

30/09/2012

900

 

মোঃ খোয়াজ উদ্দিন

বদর উদ্দিন

টুলু

 

25/9/1962

50

1

240

14

আড়বাব

3

কেশববাড়ীয়া

30/09/2012

900

 

মুনছুর আলী

রহিজ উদ্দিন

নির্জান

 

8/4/1955

57

1

435

15

আড়বাব

3

কেশববাড়ীয়া

30/09/2012

900

 

জালাল উদ্দিন

দেলোয়ার আলী

রাহাতুন্নেছা

 

4/7/1971

43

1

436

16

আড়বাব

3

হাসবাড়ীয়া

30/09/2012

900

 

আকবর আলী

খোসবার

সমরিজান

 

10/5/1952

60

1

544

17

আড়বাব

3

হাসবাড়ীয়া

30/09/2012

900

 

পারুলা

জমির উদ্দিন

সাহারা

 

1/2/1987

25

0

64

18

আড়বাব

4

সালামপুর

30/09/2012

900

 

নাছিমা খাতুন

আজিমুদ্দিন

আমেনা

 

1/5/1969

41

0

65

19

আড়বাব

4

শেরপাড়া

30/09/2012

900

 

মোছাঃ ছবেদা

কালাম

রূপজান

 

6/3/1982

30

0

241

20

আড়বাব

4

সালামপুর

30/09/2012

900

 

মোঃ ইমন আলী

আব্দুল আওয়াল

নাসিমা

 

4/1/2001

11

1

357

21

আড়বাব

4

পাচুবাড়িয়া

30/09/2012

900

 

মিঠন আলী

মরহসিন আলী

মমতাজ

 

8/8/1999

13

1

437

22

আড়বাব

4

মোড়পাড়া

30/09/2012

900

 

ফাহিমা খাতুন

নজির উদ্দিন

সরজান

 

4/8/1975

37

0

438

23

আড়বাব

4

সালামপুর

30/09/2012

900

 

মৌসুমী

ইনতাজ আলী

মর্জিনা

 

2/3/1993

19

0

66

24

আড়বাব

5

লক্ষণবাড়ীয়া

30/09/2012

900

 

দিনেশ চন্দ্র

রাধা কান্ত

কুশুম

 

19/7/1967

45

1

67

25

আড়বাব

5

হাসিমপুর

30/09/2012

900

 

শ্রীমতি চিতা রানী

চিত্ত রঞ্জন

অর্চনা

 

7/6/2003

9

0

242

26

আড়বাব

5

হাসিমপুর

30/09/2012

900

 

দেলবার হোসেন

বাহার উদ্দিন

গুলজান

 

6/6/1952

60

1

545

27

আড়বাব

5

লক্ষণবাড়ীয়া

30/09/2012

900

 

সাথি খাতুন

নওশাদ আলী

মিনুয়ারা

 

1/4/2003

9

0

359

28

আড়বাব

5

লক্ষণবাড়ীয়া

30/09/2012

900

 

সামছুদ্দিন

রফাত আলী

আতিমন

 

6/5/1947

65

1

68

29

আড়বাব

6

বোয়ালিয়াপাড়া

30/09/2012

900

 

সোলাইমান

হেকমত আলী

রহিমা

 

13/5/1965

47

1

69

30

আড়বাব

6

বোয়ালিয়াপাড়া

30/09/2012

900

 

রঞ্জনা

আত্তাব আলী

সুরুজ বেগম

 

4/1/1981

31

0

243

31

আড়বাব

6

মোড়দহ

30/09/2012

900

 

রুনা খাতুন

হযরত আলীঁ

জাহানারা

 

1/12/1991

21

0

356

32

আড়বাব

6

সাধুপাড়া

30/09/2012

900

 

মজিদুল ইসলাম

মৃত নূরুল ইসলাম

শেরজান

 

2/8/1981

31

1

360

33

আড়বাব

6

বোয়ালিয়াপাড়া

30/09/2012

900

 

অশিত কুমার

অমল কুমার

আরতী

 

5/5/1994

18

1

439

34

আড়বাব

6

বোয়ালিয়াপাড়া

30/09/2012

900

 

মোঃ নাদের আলী

আলীমুদ্দিন

রইছন

 

5/6/1950

62

1

546

35

আড়বাব

6

চক বোয়ালিয়াপাড়া

30/09/2012

900

 

মুনসাদ আলী

মুনতাজ আলী

খোদেজা

 

29/7/1978

34

1

70

36

আড়বাব

7

আন্দি

30/09/2012

900

 

মামুন আলী

মজনু আলী

বেলুনা

 

1/1/1998

14

1

71

37

আড়বাব

7

কচুয়া

30/09/2012

900

 

মোঃ মজিবর

আজাহার

হারাজান

 

6/8/1967

45

1

244

38

আড়বাব

7

কচুয়া

30/09/2012

900

 

আয়নাল হক

রহিম বক্স

হামিদা

 

5/9/1988

24

1

440

39

আড়বাব

7

কচুয়া

30/09/2012

900

 

নূরুল ইসলাম

ওছিমুদ্দিন

বরদা

 

1/1/1970

42

1

547

40

আড়বাব

7

কচুয়া

30/09/2012

900

 

রঞ্জিত

সচিব প্রাং

জসদা

 

19/7/1967

45

1

72

41

আড়বাব

8

কৃষ্ণরামপুর

30/09/2012

900

 

হামিদুল ইসলাম

মুজাহার আলী

সুকেনা

 

1/1/1981

31

1

73

42

আড়বাব

8

ঢুষপাড়া

30/09/2012

900

 

মোছাঃ মাহেরা

মৃত বছের

গেদারী

 

13/7/1989

23

0

245

43

আড়বাব

8

সাইপাড়া

30/09/2012

900

 

আজিরুল ইসলাম

সেকেন্দার

খায়রুন

 

7/2/2001

11

1

441

44

আড়বাব

8

ঢুষপাড়া

30/09/2012

900

 

সখিনা বেগম

সজিব মন্ডল

মহিমা

 

17/4/1988

24

0

442

45

আড়বাব

8

অমৃতপাড়া

30/09/2012

900

 

অজিত কুমার

হসচিন

জসদা

 

22/7/1962

50

1

548

46

আড়বাব

8

কৃষ্ণরামপুর

30/09/2012

900

 

জবেদা বেওয়া

জিন্নাত আলী

জবান

 

14/7/1947

65

0

74

47

আড়বাব

9

রঘুনাথপুর

30/09/2012

900

 

মুনজুরা খাতুন

মুননতাজ আলী

জুলেখা

 

23/11/1986

26

0

75

48

আড়বাব

9

বড় পুকুরপাড়া

30/09/2012

900

 

মিজানুর রহমান

আলমগীর

দিলারা

 

14/9/1988

24

1

76

49

আড়বাব

9

রঘুনাথপুর

30/09/2012

900

 

হান্নান আলী

নৈয়ব আলী

ফরিদা

 

26/8/1987

25

1

246

50

আড়বাব

9

হাবিবপুর

30/09/2012

900

 

মোঃ সামসের

সৈয়দ আলী

আফেজান

 

11/7/1960

52

1

247

51

আড়বাব

9

বড় পুকুরপাড়া

30/09/2012

900

 

রজন আলী

আবু বক্কার

মালেকা

 

11/3/1989

23

1

362

52

আড়বাব

9

হাবিবপুর

30/09/2012

900

 

আজবার আলী

লছের প্রাং

জহুরা

 

16/6/1988

24

1

363

53

আড়বাব

9

রঘুনাথপুর

30/09/2012

900

 

রানা হোসেন

মোহাম্মদ আলী

আনোয়ারা

 

10/4/1988

24

1

443

54

আড়বাব

9

হাবিবপুর

30/09/2012

900

 

সাগর হোসেন

ফজলুর রহমান

শরিফা

 

1/9/1997

15

1

549

55

আড়বাব

9

রঘুনাথপুর

30/09/2012

900

 

আলাউদ্দিন

নূর মোহাম্মদ

জবেদা

 

10/5/1952

60

1

113

1

ওয়ালিয়া

1

রায়পুর

30/09/2012

900